مشاوره برای مدیران

مشاوره مدیریت در زمینه طراحی و اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری برای:

  • شرکت‌های خصوصی
  • دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه

سنجش بهره وری

سنجش بهره وری مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی و داخلی برای تمامی موسسات و شرکت‌ها

ارزیابی پروژه ها

ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از نظر اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی

تهیه اطلاعات اقتصادی برای استانها

تهیه مجموعه ای از اطلاعات اقتصادی برای استان‌ها شامل حساب‌های منطقه‌ای، حساب‌های زیرمنطقه‌ای، شاخص‌های بهره‌وری، جداول داده-ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی، حساب گردشگری، حساب‌های محیط زیستی شامل حساب آب.

فعالیت های پژوهشی

حوزه های پژوهشی

  • اقتصاد ایران
  • سنجش بهره وری
  • چرخه بهبود بهره وری
  • آمارها و حسابهای اقتصادی
  • مطالعات اقتصادکلان ومدل‌های کلان‌سنجی
  • بازمهندسی فرآیند‌ها
  • مطالعات پولی، بانکی و مالی
  • بودجه‌ریزی عملیاتی

تیم پژوهشی

تیم پژوهشی موسسه متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان، مدیران سابق دستگاه های اجرایی و پژوهشگران حوزه های اقتصاد، مالی، آمار و سایر حوزه های مرتبط می باشد.
برخی از اعضای گروه ها به صورت تمام وقت و برخی دیگر به صورت پاره وقت با موسسه همکاری می نمایند.

آخرین اخبار

پروژه ها

بررسی تطبیقی شاخصه‌های شفافیت در برنامه خصوصی‌سازی کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهای عملی برای ایران

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE برای اقتصادایران و ارزیابی آثار سیاست‌های پولی، مالی و ارزی

ارائه خدمات مشاوره علمی درباره بانکداری اسلامی

سنجش شاخص های بهره وری استان بوشهر

سنجش شاخص های بهره وری استان همدان

سنجش شاخص های بهره وری استان سمنان

سنجش شاخص های بهره وری استان خراسان جنوبی

سنجش شاخص های بهره وری استان چهارمحال و بختیاری

دستورالعمل تهیه شاخصهای بهره وری سازمانهای منتخب دولتی کشور

تهیه دستورالعمل شاخصهای بهره وری دستگاههای اجرایی کشور

تدوین برنامه ارتقاء بهره وری متکی بر رقابت پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار

ارزش گذاری خدمات خانگی زنان کشور براساس استانداردهای حساب های اقماری نظام حساب های ملی

سنجش شاخصهای بهره وری استان تهران

متدولوژی رتبه بندی موسسات بیمه ای در ایران جهت طراحی مدل جامع رتبه بندی

سنجش شاخص‌های بهره‌وری صنعت آب کشور

طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت های تابع بانک ملی ایران، تهیه و استقرار نرم افزارهای لازم

تهیه حساب‌های زيرمنطقه‌اي استان البرز

سنجش شاخص‌های بهره‌وری شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره‌وری ایران

ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه محاسبات شاخص‌های بهره‌وری در سطح کلان و بخش‌های اقتصادی برای سال 1396 و ارائه برآوردهای اولیه فصلی برای سال 97

سنجش شاخص‌های بهره‌وری استان قزوین

ارائه خدمات کارشناسی مربوط به تجدید نظرها در سری‌های زمانی بهره‌وری به ویژه سال‌های پیش از 1384

Slide Content goes here

تولید ناخالص داخلی، ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به تفکیک شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد

Slide Content goes here

خدمات مشاوره محاسبه و تحلیل ارزش افزوده و موجودی سرمایه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

Slide Content goes here

خدمات مشاوره محاسبه و تحلیل شاخص‌های کارایی و بهره‌وری (جزئی و کل عوامل تولید) شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

Slide Content goes here

پروژه ها

بررسی تطبیقی شاخصه‌های شفافیت در برنامه خصوصی‌سازی کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهای عملی برای ایران

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE برای اقتصادایران و ارزیابی آثار سیاست‌های پولی، مالی و ارزی

ارائه خدمات مشاوره علمی درباره بانکداری اسلامی

سنجش شاخص های بهره وری استان بوشهر

سنجش شاخص های بهره وری استان همدان

سنجش شاخص های بهره وری استان سمنان

سنجش شاخص های بهره وری استان خراسان جنوبی

سنجش شاخص های بهره وری استان چهارمحال و بختیاری

دستورالعمل تهیه شاخصهای بهره وری سازمانهای منتخب دولتی کشور

تهیه دستورالعمل شاخصهای بهره وری دستگاههای اجرایی کشور

تدوین برنامه ارتقاء بهره وری متکی بر رقابت پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار

ارزش گذاری خدمات خانگی زنان کشور براساس استانداردهای حساب های اقماری نظام حساب های ملی

سنجش شاخصهای بهره وری استان تهران

متدولوژی رتبه بندی موسسات بیمه ای در ایران جهت طراحی مدل جامع رتبه بندی

سنجش شاخص‌های بهره‌وری صنعت آب کشور

طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت های تابع بانک ملی ایران، تهیه و استقرار نرم افزارهای لازم

تهیه حساب‌های زيرمنطقه‌اي استان البرز

سنجش شاخص‌های بهره‌وری شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره‌وری ایران

ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه محاسبات شاخص‌های بهره‌وری در سطح کلان و بخش‌های اقتصادی برای سال 1396 و ارائه برآوردهای اولیه فصلی برای سال 97

سنجش شاخص‌های بهره‌وری استان قزوین

تولید ناخالص داخلی، ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به تفکیک شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد

Slide Content goes here

پروژه ها

بررسی تطبیقی شاخصه‌های شفافیت در برنامه خصوصی‌سازی کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهای عملی برای ایران

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE برای اقتصادایران و ارزیابی آثار سیاست‌های پولی، مالی و ارزی

ارائه خدمات مشاوره علمی درباره بانکداری اسلامی

سنجش شاخص های بهره وری استان بوشهر

سنجش شاخص های بهره وری استان همدان

سنجش شاخص های بهره وری استان سمنان

سنجش شاخص های بهره وری استان خراسان جنوبی

سنجش شاخص های بهره وری استان چهارمحال و بختیاری

دستورالعمل تهیه شاخصهای بهره وری سازمانهای منتخب دولتی کشور

تهیه دستورالعمل شاخصهای بهره وری دستگاههای اجرایی کشور

تدوین برنامه ارتقاء بهره وری متکی بر رقابت پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار

ارزش گذاری خدمات خانگی زنان کشور براساس استانداردهای حساب های اقماری نظام حساب های ملی

سنجش شاخصهای بهره وری استان تهران

متدولوژی رتبه بندی موسسات بیمه ای در ایران جهت طراحی مدل جامع رتبه بندی

سنجش شاخص‌های بهره‌وری صنعت آب کشور

طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت های تابع بانک ملی ایران، تهیه و استقرار نرم افزارهای لازم

تهیه حساب‌های زيرمنطقه‌اي استان البرز

سنجش شاخص‌های بهره‌وری شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره‌وری ایران

ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه محاسبات شاخص‌های بهره‌وری در سطح کلان و بخش‌های اقتصادی برای سال 1396 و ارائه برآوردهای اولیه فصلی برای سال 97

سنجش شاخص‌های بهره‌وری استان قزوین

تولید ناخالص داخلی، ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به تفکیک شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین می باشد.